Γραφικές παραστάσεις βασικών συναρτήσεων

 

Γραφική παράσταση f (x) = λx+β

{flowplayer}images/videos/3-GrafikiParastasilxb.mp4{/flowplayer}

 

transparent scroll line

 

Γραφική παράσταση f (x) = αx2

 {flowplayer}images/videos/5-GrafikiParastasiax2.mp4{/flowplayer}

transparent scroll line

 

Γραφική παράσταση f (x) = αx3

 {flowplayer}images/videos/4-GrafikiParastasiax3.mp4{/flowplayer}

transparent scroll line

 

Γραφική παράσταση f (x) = αx2+βx+γ

 {flowplayer}images/videos/6-GrafikiParastasiax2bxg.mp4{/flowplayer}

transparent scroll line

 

Γραφική παράσταση f (x) = α/x

 {flowplayer}images/videos/7-GrafikiParastasi_a.x.mp4{/flowplayer}

transparent scroll line

 

Γραφική παράσταση f (x) = (αx+b)/(cx+d)

 {flowplayer}images/videos/8-Synartis_ax-b_cx-d_.mp4{/flowplayer}

transparent scroll line

 

Γραφικές παραστάσεις f (x) = ημx & g (x) = συνx

 {flowplayer}images/videos/9-Grafikiparastaseis_fxhmxgxsynx.mp4{/flowplayer}

transparent scroll line

 

 

Γραφικές παραστάσεις f (x) = εφx  & g (x) = σφx

 {flowplayer}images/videos/11-GrafikiParastasi_efx_sfx.mp4{/flowplayer}

transparent scroll line

 

 

Γραφικές παραστάσεις f (x) = εφx = ημx/συνx & g (x) = σφx = συνx/ημx

 {flowplayer}images/videos/10-Synartiseisfxgx.mp4{/flowplayer}

transparent scroll line

 

 

 

 

Log in