Σύνδεση:     moodle ico  Moodle    ||      openmeetings icon  Openmeetings

Δηλώστε συμμετοχή τώρα info {@} mathaidgreece {dot} com

Άλγεβρα Α’ Λυκείου

 Διδακτέα Ύλη Άλγεβρα “Α’ Λυκείου” 2017-2018


Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου»


Εισαγωγικό κεφάλαιο

E.2. Σύνολα


Κεφ.2: Οι Πραγματικοί Αριθμοί


2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)
2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)


Κεφ.3ο: Εξισώσεις


3.1 Εξισώσεις 1ουΒαθμού
3.2 Η Εξίσωση xn=α
3.3 Εξισώσεις 2ουΒαθμού


Κεφ.4ο: Ανισώσεις


4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού
4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού


Κεφ.5ο: Πρόοδοι


5.1 Ακολουθίες
5.2 Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το "άθροισμα ν διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου")
5.3 Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το "άθροισμα ν διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου")


Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων


6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης
6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
6.3 Η Συνάρτηση f(x)= αx+β (εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος μεταβολής)


Κεφ.7ο: Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων


7.1 Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)=αx2
7.3 Μελέτη της Συνάρτησης : f(x)=ax2+βx+γ


Διδάσκοντας:

Ορνέλα Νανούσι email: ornelananussie {@} gmail {dot} com

Καθητητές του μαθήματος

Paul Groves

Νανούσι Ορνέλα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Μαθητών, Εθελόντρια Καθηγήτρια Μαθηματικών Β λυκείου

ornelananussie {@} gmail {dot} com

Quick Info