Σύνδεση:     moodle ico  Moodle    ||      openmeetings icon  Openmeetings

Δηλώστε συμμετοχή τώρα info {@} mathaidgreece {dot} com

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β’ Λυκείου

Διδακτέα Ύλη “Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β’ Λυκείου” 2017 - 2018


Από το βιβλίο «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου»

Κεφ. 1: Διανύσματα


1.1 Η Έννοια του Διανύσματος.
1.2 Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων.
1.3 Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα.
1.4 Συντεταγμένες στοΕπίπεδο.
1.5 Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων.

Κεφ. 2: Η Ευθεία στο Επίπεδο


2.1 Εξίσωση Ευθείας.
2.2 Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας.
2.3 Εμβαδόν Τριγώνου.


Κεφ. 3: Κωνικές Τομές


3.1 Ο Κύκλος (χωρίς τις παραμετρικές εξισώσεις Κύκλου).
3.2 Η Παραβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης τηςπαραβολής),
3.3 Η Έλλειψη (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις παραμετρικές εξισώσεις της έλλειψης, την εφαπτομένη της έλλειψης)
3.4 Η Υπερβολή (χωρίς την εφαπτομένη τηςυπερβολής)
3.5 Μόνο η υποπαράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής».


Διδάσκοντας:
Ορνέλα Νανούσι email: ornelananussie {@} gmail {dot} com

Καθητητές του μαθήματος

Paul Groves

Νανούσι Ορνέλα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Μαθητών, Εθελόντρια Καθηγήτρια Μαθηματικών Β λυκείου

ornelananussie {@} gmail {dot} com

Quick Info