Σύνδεση:     moodle ico  Moodle    ||      openmeetings icon  Openmeetings

Δηλώστε συμμετοχή τώρα info {@} mathaidgreece {dot} com

Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου

 Διδακτέα Ύλη “Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου” 2017-2018


Από το βιβλίο «Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου» των Δημητρίου Αργυράκη, Παναγιώτη Βουργάνα, Κωνσταντίνου Μεντή, Σταματούλας Τσικοπούλου, Μιχαήλ Χρυσοβέργη.


Α’ Μέρος
Κεφ. 1: Αλγεβρικές Παραστάσεις


1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις)
  Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών
  Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού
1.2 Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα
  Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα
  Β. Πράξεις με μονώνυμα
1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων
1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»]
1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ) Διαφορά – άθροισμα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής x2+(α+β)x+αβ »].
1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων
1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις
1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων
  Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων
  Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

 

Κεφ. 2: Εξισώσεις - Ανισώσεις

2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού
  Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων
  Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου
2.3 Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού
2.5 Ανισότητες – Ανισώσεις μ' έναν άγνωστο
  Β. Ιδιότητες της διάταξης
  Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ' έναν άγνωστο


Κεφ. 3: Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων

3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης
3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του
3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος


Κεφ. 5: Πιθανότητες

5.1 Σύνολα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις με σύνολα», και την εφαρμογή 2))
5.2 Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις με ενδεχόμενα» και χωρίς τα «ασυμβίβαστα ενδεχόμενα»)).
5.3 Έννοια της πιθανότητας (χωρίς την υποπαράγραφο: «Βασικοί κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων»)


Β’ Μέρος
Κεφ. 1: Γεωμετρία

1.1 Ισότητα τριγώνων
1.2 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων
1.3 Θεώρημα Θαλή
1.5 Ομοιότητα
  Α. Όμοια πολύγωνα
  Β. Όμοια τρίγωνα (χωρίς την αιτιολόγηση του κριτηρίου ομοιότητας δύο τριγώνων στη σελίδα 220).


Κεφ. 2: Τριγωνομετρία

2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 0ο ≤ ω ≤ 180ο
2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών
2.3 Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας
2.4 Νόμος των ημιτόνων - Νόμος των συνημιτόνων


Διδάσκοντας: 
Αλεξάνδρα Σταυριανίδη email: aleksandrastavrianidi {@} yahoo {dot} gr

Καθητητές του μαθήματος

Paul Groves

Αλεξάνδρα Σταυριανίδη

Υπεύθυνη Οικονομικών & Marketing- Εθελόντρια Καθηγήτρια Γ’ Λυκείου

aleksandrastavrianidi {@} yahoo {dot} gr

Quick Info