Σύνδεση:     moodle ico  Moodle    ||      openmeetings icon  Openmeetings

Δηλώστε συμμετοχή τώρα info {@} mathaidgreece {dot} com

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου

Διδακτέα Ύλη “Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου” 2017- 2018

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής


Από το βιβλίο «Μαθηματικά» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά.

 

Β’ Μέρος
Κεφ. 1: Όριο - Συνέχεια συνάρτησης


1.1 Πραγματικοί αριθμοί.
1.2 Συναρτήσεις.
1.3 Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση.
1.4 Όριο συνάρτησης στο x0∈ℝ
1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου "Τριγωνομετρικά όρια"
1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο x0∈ℝ.
1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο.
1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

 

Κεφ. 2: Διαφορικός Λογισμός


2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο "Κατακόρυφη εφαπτομένη"
2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση. (Χωρίς τις
αποδείξεις των τύπων (ημx)'=συνx στη σελίδα 106 και (συνx)'= -ημx στη σελίδα 107).
2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος που αναφέρεται στην παράγωγο γινομένου συναρτήσεων.
2.4 Ρυθμός μεταβολής.
2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής ιαφορικού Λογισμού.
2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.
2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης χωρίς το θεώρημα της σελίδας 146 (κριτήριο της 2ης παραγώγου).
2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα μελετηθούν μόνο οι
συναρτήσεις που είναι δύο, τουλάχιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του πεδίου ορισμού τους).
2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital.
2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.


Κεφ. 3: Ολοκληρωτικός Λογισμός


3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα. (Μόνο η υποπαράγραφος «Αρχική συνάρτηση»)
3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα
3.5. Η συνάρτηση F(x) =ꭍα f(t)dt
3.7 Εμβαδόν επίπεδου χωρίου, χωρίς την εφαρμογή 3 της σελίδας 230.

 

Διδάσκοντες:
Αλεξάνδρα Σταυριανίδη email: aleksandrastavrianidi {@} yahoo {dot} gr
Λένα ημητροπούλου email: lenadimi93 {@} gmail {dot} com
Φίλιππος Βώκος email: fivo33 {@} hotmail {dot} com 

Καθητητές του μαθήματος

Paul Groves

Αλεξάνδρα Σταυριανίδη

Υπεύθυνη Οικονομικών & Marketing- Εθελόντρια Καθηγήτρια Γ’ Λυκείου

aleksandrastavrianidi {@} yahoo {dot} gr

Paul Groves

Λένα Δημητροπούλου

Εθελόντρια Καθηγήτρια Γ’ Λυκείου

lenadimi93 {@} gmail {dot} com

Quick Info