Σημεία Στήριξης - Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Ιωάννη Σ.Λάτση

Το MathAid Greece είναι ένας από τους 17 μη κερδοσκοπικούς φορείς που επιλέχθηκαν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα "Σημεία Στήριξης", μια πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση σε συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope, όπου συνολικά υποβλήθηκαν συνολικά 133 προτάσεις.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των ανεξάρτητων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην Ελλάδα οι οποίες αντιμετωπίζουν καταστάσεις ασθένειας, κακοποίησης, πείνας, φτώχειας ή καταστάσεις στέρησης, καθώς και οποιοδήποτε είδος αναπηρίας.

Τα βασικά στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, σύμφωνα με το Ίδρυμα, είναι η πρωτοτυπία της ιδέας, ο κοινωνικός αντίκτυπος της προτεινόμενης δράσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με το πολλαπλασιαστικό όφελος της προτεινόμενης δράσης.

Ευχαριστούμε και δημοσίως το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και ευχόμαστε ότι, μέσω της στήριξης και της βοήθειάς του, θα καταφέρουμε να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο τη δράση μας! 

Link ανακοίνωσης αποτελεσμάτων:  http://www.latsis-foundation.org/ell/news/programma-simeia-stiriksis-anakoinosi-apotelesmaton/2015