Συναρτήσεις

Γραφικές παραστάσεις βασικών συναρτήσεων

 

 

 

 

Σύνολο τιμών συνάρτησης

 

 

 

 

Σύνθεση συναρτήσεων

 

 

 

Μονότονες συναρτήσεις - Αντίστροφη συνάρτηση

 

Μονοτονία - Ακρότατα

 

 

 

Μονοτονία - Ακρότατα

 

 

 

Συνέχεια συνάρτησης

 

 

Θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων